Cốc vuông quai xanh 0.25L "Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi"

Cốc sứ sản xuất tại Bát Tràng sử dụng 100% nguyên vật liệu trong nước bởi Sứ Sương ceramics.

Sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chứng nhận bởi Quacert.

Thời gian giao hàng: 10-20 ngày.