Túi vải bố " Muốn đi nhanh đi một mình, muốn đi xa đi cùng team "

Túi vải bố mộc không tấy trắng, thân thiện môi trường.

In nội dung 1 mặt.

Kích thước 30x40cm.

Thời gian giao hàng: 10-20 ngày.