Tạp dề " The secret Ingredient is always Love "

Tạp dề chất liệu vải polyeste, thiết kế độc đáo, có túi đựng đồ trước phù hợp với nhà hàng.

Thời gian giao hàng: 7-10 ngày.

-------------------

Apron is made by polyeste with front pocket.

Delivery time outside Vietnam: 15-25 days since order placed.