Thớt tre quả táo " Best mom ever "

Thớt tre ép hình quả táo Best mom ever - người mẹ tuyệt vời nhất.

Thớt tre, gỗ sử dụng công nghệ ép tiên tiến tiêu chuẩn Nhật Bản của Takumi, khối lượng nhẹ dễ di chuyển, độ bền cao, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cutting boards are made by bamboo, the most popular natural materials in Vietnam, so it's light-weight, durable and food-safe.

Thớt tre quả táo / apple shape cutting board dimension: 27x27x1.5cm

Sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, phù hợp thái, chặt nhẹ, đựng đồ ăn khô trực tiếp. Sử dụng được cả 2 mặt.

Bamboo cutting boards are suitable for cutting and used as plate for dried foods. Both sides are usable.