Cốc chữ C 0.3L " Muốn đi nhanh đi một mình, muốn đi xa đi cùng team"

Cốc sứ sản xuất tại Bát Tràng sử dụng 100% nguyên vật liệu trong nước bởi Sứ Sương ceramics.

Sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chứng nhận bởi Quacert.

Thời gian giao hàng: 10-20 ngày.