Cốc vuông quai xanh 0.25L " Believe in yourself "

Cốc sứ sản xuất tại Bát Tràng sử dụng 100% nguyên vật liệu trong nước bởi Sứ Sương ceramics.

Sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chứng nhận bởi Quacert.

Thời gian giao hàng: 7-10 ngày.

---------------------

Ceramic mugs are made in Vietnam by Su Suong ceramics.

Food safety certificate issued by SGS and Quacert.

Delivery date to foreign country: 15-20 days.