Túi vải bố " Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi "

Túi vải canvas mộc không tấy trắng, thân thiện môi trường.

In nội dung 1 mặt.

Kích thước 30x40cm.

Thời gian giao hàng: 10-20 ngày.

------------------

Plain canvas bag is light-yellow color which is eco-friendly.

Content is printed on 1 side of bag. Bag dimension is 30x40cm.

Delivery date outside Vietnam: 20-30 days.