Túi vải bố " Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi "

Túi vải bố mộc không tấy trắng, thân thiện môi trường.

In nội dung 1 mặt.

Kích thước 30x40cm.

Thời gian giao hàng: 10-20 ngày.